Enerji ve Doğal Kaynaklar

LEGE ekibi Enerji ve Doğal Kaynaklar alanına önem vermekte, ekonominin temelinde enerjinin yer aldığının bilinci ile ülkesine ve müvekkillerine katkıda bulunmaktadırlar ve bu alanlarda tecrübelilerdir.

Enerji ve Doğal Kaynaklar ekibi, yenilenebilir enerji sektöründeki geniş deneyimlerimizi bölgesel enerji uzmanlığı ile uyumlaştıran özel bir uygulama grubudur. Enerji ve Doğal Kaynaklar sektörlerinde üretimden nakliyeye ve alım satım anlaşmalarına tedarik zincirinin bütününde danışmanlık sağlamak için özgün hizmet sunan Türk hukuk bürolarından biriyiz. Uzmanlaşmış önerilerimiz danışma, sözleşme tasarısı/ incelemesi, sınır ötesi uyuşmazlık çözümleri ve daha da önemlisi risk tespiti sunmaktadır. Tecrübelerimizden ve pazar bilgi birikimimizden istifade ederek muhtemel uyuşmazlık, risk ve problemleri tartışma konusu olmadan tanımlayabilme ve engellemeye çabalıyoruz.

 • Joint Venture (Adi Ortaklık) kuruluşu
 • Enerji alanında yerli ve yabancı kamu özel iş birliği (PPP) projeleri için her türlü hizmetin sağlanması
 • Sınır ötesi enerji projeleri için ihale yapılması ve ilerleyen sürece yönelik hizmetlerin sağlanması
 • Yurtiçinde ve yurtdışındaki enerji projelerinin birleşme ve satın almaları ve yeşil alan yatırımları
 • Enerji projelerinin finansmanı
 • Enerji şirketleri için özel sermaye finansmanı ve kamu finansmanı
 • Enerji şirketlerinin hukuki risklerinin yönetilmesi
 • Enerji sektöründeki uyuşmazlıkların çözümü
 • Lisans Başvurularının Yapılması
 • ÇED Raporu Başvuru Süreçlerinin ve İlgili İdari Davaların Takibi
 • Enerji şirketleri v e onların yetkili otoriteleri için uzun dönem hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması