Fikri Mülkiyet/ Marka Hukuku

LEGE’nin Fikri Mülkiyet/ Marka avukatları yüksek değerli, sınır ötesi Fikri Mülkiyet uyuşmazlıkları ve kompleks, birden fazla yargı alanına dahil işlemler konusunda faaliyet gösteren şirketler ile yakın çalışma içindedir.

LEGE, şirketleri marka tescili, koruması ve kullanılması konuları ile ilgili olarak temsil etmekte ve tavsiye vermektedir. Müvekkilerimizi uluslararası işlemler dahil olmak üzere patent, faydalı model ve marka tecavüz gibi uyuşmazlıklarda temsil etmekteyiz.

 • Marka tescili
 • Marka yönetimi
 • İhtar mektubu
 • Patent hukuku
 • Telif hakkı
 • Marka tecavüzü – ihtar
 • IP projeleri
 • Bankacılık ve sigorta sektörü başta olmak üzere dış kaynak kullanımı
 • IP- birleşme ve devralma, ayrıntılı inceleme
 • Bulut bilişim
 • E-ticaret
 • Internet platformlarının denetimi
 • Yazılım hukuku (lisans anlaşmaları, lisans verme meseleleri ve lisans verme incelemeleri, kanunların uygulanması)