Şirketler / Birleşme & Devralma

Şirketler/ Birleşme & Devralma takımımızın şirketler hukuku uygulamalarını uluslararası ve yerel mevcudiyetle dikkate almasının temel sebebi, LEGE olarak müvekkilimizin işini anlamayı ve müvekkillerimiz için artı değer üretmeyi işimizin merkezinde görmemizdir.

LEGE’nin Şirketler/ Birleşme & Devralma avukatları bugünün piyasasında işletmeler için önem arz eden kurumsal işlem çeşitlerinin tümünü karşılamaktadır. Daimi yüksek hacimli etkileşimsel yükümlülüklerimiz sebebiyle ticari kuruluşların karşılaştığı sorunlara yönelik geniş bir vizyonla özgün, yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme kabiliyetine sahibiz. LEGE’nin takım çalışmasına verdiği önem müvekkillerimizin menfaatine yönelik üst düzey uygulamaları desteklemek için gereken uzmanlık alanlarını sentezlememize olanak sağlamaktadır.

  • Sanayi sektörlerine giriş tavsiyesi verilmesi
  • İşlem yapıları, vergi planlamaları ve işlemsel konular üzerine tavsiye verilmesi
  • Hukuki araştırma süreçlerinin yürütülmesi
  • İşlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakere edilmesi
  • Düzenleyici makam onayları hakkında tavsiye verilmesi
  • Müvekkillere veya düzenleyicilere gerekli hukuki görüşlerin bildirilmesi
  • Kapanış öncesi, geçiş aşaması ve kapanış sonrası entegrasyon hakkında tavsiye verilmesi