Serra Koç

Öğretim Görevlisi

Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olmuş, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Devamında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında özel hukuk alanında “Çok Uluslu Şirketlerin İnsan Hakları Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Ve İş Dünyası İçin İnsan Hakları Tahkimine İlişkin Lahey Kuralları” konulu yüksek lisans tezini yazmakta ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Milletlerarası Özel Hukuk kürsüsünde araştırma görevlisi olan Serra Koç, ISTAC tarafından verilen Tahkim’de Taraf Vekilliği eğitimini tamamlamış, birçok tahkim dosyasında sekretarya görevini yürütmüştür. Tahkim ve İş Dünyası için İnsan Hakları konusunda akademik çalışmalarının yanında ofisimize de bu konularda danışmanlık yapmaktadır. Özellikle ofisimizin uyumluluk projelerinde, BHR ve Alman Tedarik Zinciri Yasası konularında eğitimlerle destek vermektedir.