İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

LEGE’nin inşaat ve gayrimenkul avukatları Afrika, Orta Doğu, Türkü Cumhuriyetler ve Rusya çapındaki kompleks inşaat ve geliştirme işleri ile ilgili çekişmeli-çekişmesiz tüm konular üzerine danışmanlık vermektedir.

İnşaat ve Gayrimenkul hukuku alanında Lege, transatlantik anlaşma yapabilen hukuk bürolarından biridir.

  • Arazi kullanım hakkı tanınması ve devri
  • Gayrimenkul proje yatırımı, devri, geliştirmesi ve yönetimi
  • Satış öncesi, satış, satın alma, yapı ipoteği ve kirası
  • İnşaat projelerinin araştırılması, tasarımı, teklif & anlaşma safhaları
  • Ticari gayrimenkul projelerinin yatırımı ve yönetilmesi
  • Şahsi konut kredisi
  • Bitmemiş yapıların satın alınması
  • Gayrimenkul şirketlerinin kuruluşu, yönetimi, devri, birleşimi, satın alınması ve geliştirilmesi
  • BIT kapsamında çıkan Uluslararası uyuşmazlıkların ICC veya ICSID gibi tahkim mecralarında çözüme kavuşturulması