Antitröst/ Haksız Rekabet Hukuku

LEGE’nin rekabet ekibi, rekabet hukuku ve uygulamaya ilişkin derin bilgilerini sonuna kadar kullanmaktadır. Danışmanlığımız ile beraber müvekkillerimiz dünya genelinde hızla gelişen rekabet ve antitröst yasalarını başarılı bir şekilde yöneterek rekabet avantajı kazanmaktadırlar.

LEGE avukatları müvekkillerin hem yerel hem de global ihtiyaçlarına hizmet eden entegre bir antitröst ve rekabet uygulama platformu
sunmaktadır.

  • Müvekkillerin ticari anlaşmalarının incelenmesi, revize edilmesi ve konuya ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması.
  • Teşebbüslerin pazardaki hakim konumlarını kötüye kullanımlarını içeren konulara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması.
  • Bir işlemin antitröst raporlaması gerektirip gerektirmediğinin değerlendirilmesi, müvekkillere birleşme ve devralma stratejisi
    oluşturulması ve teşebbüsler arası birleşmelerin kontrolü kararlarında yardımcı olunması.
  • Yerleşimlerin tekel karşıtı kolluk kuvveti ile müzakeresi.
  • Teşebbüsler için antitröst / rekabet hukuku uyum programı ve şirket çalışanları için eğitimler geliştirilmesi.
  • Müvekkillerin hukuk davalarında, idari davalarda ve idari incelemelerde temsil edilmesi.