Çevre & İklim Değişikliği

LEGE avukatları finans kuruluşlarının ve çok uluslu şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının teşvik edilmesi üzerine çalışmaktadır. Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili problemlerin çözümünde sektöre güvenmekte ve bu değişikliğin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır.

LEGE, müvekkillerine mevcut iklim değişikliği düzenlemelerine, uluslararası tavsiye düzenlemelerine ve kanunlara gösterecekleri karşılık ile yeni politika geliştirme ve yatırım olanakları hususlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

İklim değişikliği ve Çevre hukuku uygulaması ile müvekkillere yaratıcı işlem tavsiyeleri ve çeşitli resmi kurumlara yönelik idari süreçlerin yürütülmesi entegre ve efektif bir şekilde sağlanmaktadır.

 • Çevreyle ilişkili kamu özel iş birliği (PPP) projelerine yönelik her türlü hizmet
 • Sağlık, güvenlik, çevre incelemesi ve uyum danışmanlığı
 • Çevre hukukuna ilişkin risklerin incelenmesi, yönetilmesi ve önlenmesi
 • Özen yükümlülüğünün çevre hukuku ile ilgili olarak incelenmesi
 • Enerji tasarrufu/verimliliği ve emisyon azaltım projeleri
 • Ticari projeler ve yeşil finansman
 • Karbon varlıklarının yönetimi ve yatırımı
 • Çevresel altyapı üzerine yatırım ve birleşme & devralma (M&A) işlemleri
 • Enerji tasarrufu ve çevre koruma teknolojilerinin lisanslanması,
 • Çevresel tehlikelere yönelik çözüm üretimi
 • Çevre kirliliği ve ekolojik zararlara ilişkin uyuşmazlıklar ve tazmin sorumluluğu
 • Çevresel kuruluşlar için uzun dönem hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Çevresel uyuşmazlıkların çözümü