Beyaz Yaka Suçları

LEGE’nin beyaz yaka takımı organizasyonlara ve bireylere en hassas ve kritik kurumsal krizlerde en iyi temsil hizmetini sağlamaktadır.

Düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri global olarak artık her zamankinden daha güçlü konumda. Şirketleri düzenlemeleri ciddiye almaları husussunda ikna etmek amacıyla kendilerine sağlanan gücü kullanmak için daha yoğun bir istek göstermektedirler.

İlerleyen süreçteki soruşturmalar ciddi sonuçlara yol açabilir ve şirketlerin faaliyet gösterdikleri hukuki ve düzenleyici alana karşı bütüncül bir yaklaşım benimsemesi hayati önem taşımaktadır.

Avukatlarımız müvekkillere kriz yönetiminde yardımcı olabilir, ulusal veya uluslararası soruşturmalarda yol gösterebilir ve dünyanın neresinde faaliyet gösterilirse gösterilsin belirli düzenlemelere tam anlamıyla uyumlu hale gelinmesine yönelik danışmanlık verebilir.