Uyuşmazlık, Dava ve Tahkim

LEGE’nin Uyuşmazlık, Dava ve Tahkim departmanının amacı; müvekkillere herhangi bir uyuşmazlık veya krize dahil olmaları halinde yaratıcı, bağımsız ve sağlam bir çözüm sunarak destek verilmesidir.

Ekibimiz, müvekkillerimize aşağıdaki danışmanlık ve temsil çözümlerini sağlamaktadır:

 • Alternatif uyuşmazlık çözümü
 • Antitröst iddialarının ileri sürülmesi
 • İstifa ve işten çıkarmalardan kaçınma
 • Çoğu Türk mahkemesi ve otoriteleri önünde temsil
 • Ceza davaları
 • Ortaklar arası uyuşmazlıklar veya yönetici ya da yetkililerin yükümlülüklerine ilişkin sorunlar
 • İcra takipleri
 • Mahkemede veya alternatif uyuşmazlık çözümlerinde taraflarca seçilecek usulün seçilmesi (tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma vb.)
 • Dava konuları, dava ve dava öncesi süreç
 • İflasa ve ödeme güçlüğüne ilişkin dava süreçleri
 • Geçici hukuki koruma
 • Sözleşmenin feshi sonrası geçersiz kılınması
 • Birleşme sonrası uyuşmazlıklar
 • Dava, ulusal veya uluslararası tahkim işlemleri ve idari yargıda temsil
 • Tahkim ve Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi
 • Teslimat ve hizmet ilişkilerinden doğan alacaklar ve borçların tahsili