Senanur Alpay

Avukat

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında iş hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmakta ve iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Başta iş hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, gayrimenkul ve vatandaşlık hukuku olmak üzere özel ve milletlerarası özel hukukun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir. Meslek hayatında ağırlıklı olarak işçi-işveren ihtilaflarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, işveren vekilliği ve insan kaynakları danışmanlığında uzmanlaşmaktadır. Senanur Alpay, 2023 yılı itibarı ile Kocaeli Barosu’na naklini aldırmış olup, profesyonel meslek hayatına Kocaeli Barosu bünyesinde devam etmektedir.