Sürdürülebilirlik ve AYM Uyumu Risk Analiz Testi

Lütfen işletmeniz için en uygun cevapları işaretleyin:

Kaynak temelli olmayan (hizmet gibi) sektörlerde faaliyet gösteriyoruz
Kuruluşumuzda iklim krizi veya sürdürülebilirlikle ilgili konularda yönetim kurulu düzeyinde bir planlama ve şirket için yapılmış risk analizleri var
Sürdürülebilirlik önlemlerinin şirketimizin faaliyet alanına yönelik olumlu bir etkisinin olacağını düşünüyoruz
Emisyon ve Karbon salınımına dair bir ölçüm yaptırdık ve sektörümüze göre iyi durumdayız.
Emisyon ve Karbon salınımının azaltılmasına yönelik hedefler belirledik
Düşük karbonlu enerji tüketimi, hammadde geri dönüşümü veya tedarik zinciri iyileştirmesine yönelik planlama yapıldı
Şirket yönetimine döngüsel ekonomi ilkelerine dair bilgilendirme yapıldı
Sektör aksaklıklarımızın çözümünde temiz teknolojilere dair araştırma ve geliştirme yatırımları yaptık
Müşterilerimiz, finansman sağlayıcılarımız ve ortaklarımız arasında AB üyesi ülkelerde bulunan şirketler bulunuyor
Sürdürülebilirlik ve iklim kriziyle mücadele konusunda belli adımlar atarak bu alandaki finansman desteğinden yararlanmak isteriz