Cloud Computing ve Türk Hukuk Sistemine İlişkin Anlaşması

Bulut Bilişim Anlaşması

Computing, bilgisayarlar ve diğer cihazlar için internet tabanlı bilgi hizmetlerinin genel adıdır ve her zaman kullanılabilecek ve kullanıcılar arasında paylaşılabilecek bilgisayar kaynakları sağlar. Bulut bilişim bu açıdan bir ürün değil, hizmettir. Yazılımın ve bilgilerin ana kaynakta paylaşılmasını sağlayarak, BT hizmetini bilgisayarlar ve Internet / IT ağı üzerinden diğer cihazlar aracılığıyla kullanır.

Bulut Bilişim Anlaşması

Bulut Bilgi İşlem Anlaşmasına taraf olan servis sağlayıcılar ve kullanıcılardır. Bulut Bilgi Anlaşması, yasalarla özel olarak düzenlenmemiş bir sözleşme türüdür. Alanı oluşturan teknolojik bir hizmet yapısı sunulmasına rağmen, bu tür bir sözleşmeyi bir hizmet sözleşmesi olarak nitelemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Benzer şekilde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TCO) 561. maddesinde yayınlanan genel depolama sözleşmesi, Bulut Bilgi Sözleşmesinin şartnamelerini tam olarak yerine getirememektedir. Taşınabilirlik kavramı, bulut bilişim kapsamında depolanan verileri kapsayacak şekilde yorumlansa bile, Aslına bakılırsa, taşınır bir mülkün güvenli bir yerde korunduğu “Genel Depolama Sözleşmelerinde”, TCO’nun kapsamı, bulut bilişim sözleşmelerinden doğan ihtiyaçları yasal olarak karşılayacak düzeyde değildir. Bazı durumlarda, Bulut Sözleşmelerini uygulamak için çeşitli sözleşme hükümleri (kira sözleşmesi, iş sözleşmesi ve avukatlık sözleşmesi gibi) gerekebilir. Bu nedenle,

Bulut Bilişim Anlaşmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bulut Bilişim Sözleşmelerinde, aşağıdaki hususlar altında oluşturulan maddeye kesinlikle dahil edilmesi şarttır;

• Kişisel Veri Koruma ve Veri Transferi:

Bulut Bilişim Anlaşması kapsamında depolanan verilerin güvenliği, Bulut Bilişim alanındaki en temel sorunlardan biridir. Bu noktada, verilerin servis sağlayıcılara ve veri merkezlerine transferinin rızası, verilerin işlenmesi için rıza, verilerin resmi makamlara transferine ilişkin şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Bulut Bilişim Sözleşmelerinin hazırlanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hareket etmek gerekmektedir. Diğer taraftan, bu sözleşmedeki taraflardan biri şirket ise.

• Risk ve Sorumluluk Sigortası:

Bulut bilgi işlem hizmetlerinin doğası gereği, sistem arızası, yavaşlama, performans kaybı veya veri kaybı gibi riskler her zaman vardır. Bu gibi durumlarda, sorumluluk konusu da devreye girer. Bu şartlara karşı bir önlem olarak, özellikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1472. Maddesinin yükümlülük sigortası hükümlerine ilişkin olarak, hizmet sağlayıcılar tarafından sorumluluk sigortaları yapılabilir.

• Sorumluluk İlişkisi:

Cloud Computing servisi ayrıca son kullanıcılar tarafından alt servis sağlayıcılar aracılığıyla da alınabilir. Bu gibi durumlarda, Bulut Bilgi İşlem Sağlayıcı ve alt hizmet sağlayıcılar arasındaki doğrudan veya dolaylı sorumluluk ilişkisi mutlak olarak belirlenmelidir. Cloud Computing Anlaşmalarının örnek bir sözleşme veya genel işlem gereği olarak hazırlandığı durumlarda, servis sağlayıcıların sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlayan sorumsuz anlaşmalar bulunur. Ancak bu hükümler m hükümlerine karşı geçersiz sayılır. 115 ve m. TOC’nin 116’si.

• Gizlilik:

Birçok sözleşmede bulunan gizlilik hükümleri, özellikle Bulut Bilişim Anlaşması açısından çok önemlidir.

• Uygulanabilir yasa:

Özellikle Bulut Bilişim Anlaşmalarında; veri saklama yeri, yedekleme merkezi, servis sağlayıcı merkezi, tarafların ikamet adresleri genellikle birden fazla ülkede görünebilir. Verilerin saklandığı yerlerde bile birçok durumda tek bir ülkede bulunmaz ve tek bir kullanıcının verileri birden fazla ülkedeki merkezlere dağılabilir. Bu nedenle, çoğunlukta yabancılık unsuru taşıyan Bulut Bilişim Sözleşmelerinde uygulanacak yasaya karar verilmesi büyük önem taşımaktadır.